Werkwijze

Het scala van werkzaamheden varieert van het maken van haalbaarheidsstudies  en schetsplannen ten behoeve van een eerste beeldvorming (voorlopig ontwerp) tot het bouwvergunning- en aanbestedinggereed   maken van complete bouwplannen (bouwvoorbereiding).

Ook bouwbegeleiding, toezicht  t/m oplevering (uitvoeringsfase) behoren tot de mogelijkheden.

De klant beslist uiteindelijk door programma van eisen, specifieke wensen en budget over de basis van samenwerking. De architect ontwerpt en voert de regie over de realisatie van het gezamenlijk ontwikkelde ontwerp.

Download hier het volledige werkproces


Projecten
In principe worden alle voorkomende projecten in de woning- en utiliteitsbouw aangenomen en in een duidelijke projectfasering uitgewerkt.

Het kan complete nieuwbouw/verbouw dan wel herbestemming van bestaande panden betreffen waarbij ook interieuraspecten zoals inrichting, verlichting, kleurgebruik aan de orde komen. Extra aandacht gaat altijd uit naar de directe omgeving van het object (openbare ruimte,tuinaanleg,parkeren etc.) aangezien wij dit als onlosmakelijk onderdeel en verlengstuk van de ontwerpopdracht zien.